Ông già số hưởng khi được địt em đồng nghiệp trẻ măng – Cũng bình thường hì hì… thường thì một người không đủ làm em sướng lắm… cỡ hai người mới đủ! Tôi thấy vậy thì tặc lưỡi nói: – Chết thật! Tí nữa phải bảo thằng Công thôi chứ cứ để em thèm thuồng thế này là không ổn đâu nhỉ! Hạnh lại bảo: – Không ổn thì anh giúp em ổn chứ có làm sao đâu. – Cỡ em phải anh với thằng Công thì may ra mới ổn được nhỉ. Nói xong thì tôi véo nhẹ cái má của Hạnh một cái. Nhẹ nhẹ thôi để thấy cái.