Chồng đi làm, vợ bị đồng nghiệp của chồng hiếp dâm